Mesto PREŠOV

Tuesday - 03. October 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XXXI. riadne zasadnutie MsZ, 29.4.2009

XXXI. riadne zasadnutie MsZ, 29.4.2009

strana 1 / 2
| << | < || > | >> |

Účasť poslancov na zasadnutí MsZ dňa 29.04.2009

14.5.2009 | čítané: 1415 krát |

Bod 1 - Otvorenie a voľba návrhovej komisie

4.5.2009 | čítané: 1866 krát |

Bod 2 - Správa o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešov za rok 2008 a návrh finančného usporiadania

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1863 krát |

Bod 8 - Informácia o očakávanom dopade finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku a rozvoj mesta Prešov v roku 2009

Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1483 krát |

Bod 3 - Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2011

Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1889 krát |

Bod 4 - Návrh Koncepcie odpadového hospodárstva mesta Prešov 2009-2015

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
4.5.2009 | čítané: 1667 krát |

Bod 5 - Návrh na podanie projektu „Prešov separuje odpadPrešov v roku 2009

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1780 krát |

Bod 6 - Návrh na podanie projektu „Zariadenie pre seniorov, Veselá ul. č. 1, Prešov – modernizácia a obnova“

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1996 krát |

Bod 7 - Návrh rozpočtových opatrení č. 1

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1812 krát |

Bod 10 - Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov za rok 2008

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1710 krát |

Bod 11 - Zásady stanovujúce podmienky výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sieti k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom

Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1752 krát |

Bod 12 - Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1659 krát |

Bod 13 - Správa o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1655 krát |

Bod 14 - Správa o činnosti správy mestských bytov a plnení plánu opráv, údržby a investícií za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov za rok 2008

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
4.5.2009 | čítané: 2015 krát |

Bod 15 - Informatívna správa o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení v mestských lesoch za rok 2008

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1638 krát |

Bod 16 - Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2008

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP
4.5.2009 | čítané: 1961 krát |

Bod 18 - Návrh zmeny zriaďovateľskej listiny Domova dôchodcov Cemjata a Domova dôchodcov Veselá 1, Prešov

Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálneho MsÚ
4.5.2009 | čítané: 1730 krát |
| << | < || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.