Mesto PREŠOV

Wednesday - 23. September 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XXXII. riadne zasadnutie MsZ, 27.5.2009

XXXII. riadne zasadnutie MsZ, 27.5.2009

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

2.6.2009 | čítané: 1702 krát |

Bod 2. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2008

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1760 krát |

Bod 3. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2008

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1750 krát |

Bod 4. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2008

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1439 krát |

Bod 5. Správa o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2009

Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1872 krát |

bod 6. Správa o plnení rozpočtu hospodárstva mesta na I. štvrťrok 2009 a návrh rozpočtových opatrení č. 2

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1612 krát |

Bod 7. Komunitný plán sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov

Predkladá: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
2.6.2009 | čítané: 2518 krát |

Bod 8. Návrh na pričlenenie obce Kendice do spoločného školského obvodu základných škôl mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1447 krát |

Bod 9. Návrh na pričlenenie obce Uzovce do spoločného školského obvodu základných škôl mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1429 krát |

Bod 10. Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1464 krát |

Bod 11. Informácia k rozpočtu projektu „Prešov separuje odpad“ v zmysle uznesenia MsZ č. 360/2009 zo dňa 29.4.2009

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1672 krát |

Bod 12. Návrh na zrušenie, resp. zmenu nevykonateľných uznesení MsZ v zmysle uznesenia MsZ č. 370/2009 zo dňa 29.4.2009

Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ
2.6.2009 | čítané: 1335 krát |

Bod 13. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.6.2009 | čítané: 1425 krát |

Bod 14. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2009

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ; Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.6.2009 | čítané: 1535 krát |

Bod 15. Rôzne: Majetkové Prevody

2.6.2009 | čítané: 1483 krát |

Návrh programu XXXII.RZ MsZ 27.05.2009

22.5.2009 | čítané: 1713 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.