Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XXXVI. riadne zasadnutie MsZ, 15.7.2009

XXXVI. riadne zasadnutie MsZ, 15.7.2009

strana 1 / 2
| << | < || > | >> |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

21.7.2009 | čítané: 1437 krát |

Bod 3. Návrh na podanie projektu „Plynofikácia autobusov verejnej mestskej dopravy v meste Prešov“

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1585 krát |

Bod 4. Návrh na podanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Matice slovenskej“

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1682 krát |

Bod 6. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch právnických osôb zriadených mestom Prešov

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1518 krát |

Bod 7. Východiská riešenia problematiky správy nájomných bytov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1489 krát |

Bod 8. Návrh na prípravu odpredaja nebytových priestorov a priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1559 krát |

Bod 10. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu na rok 2009

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1731 krát |

Bod 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1502 krát |

Bod 12. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
21.7.2009 | čítané: 1451 krát |

Bod 14. Predloženie Dodatku k Zmluve o dielo na stavbu „Vnútorný mestský okruh – Okružná ul.“

Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1608 krát |

Bod 15. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 336/2009 zo dňa 28.1.2009 k informácii o príprave projektu „Európske mestá pre novú vodnú kultúru“

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
21.7.2009 | čítané: 1416 krát |

Bod 16. Rôzne

21.7.2009 | čítané: 1600 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XXXVI. riadnom zasadnutí MsZ

21.7.2009 | čítané: 1771 krát |
| << | < || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.