Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XXXVII. riadne zasadnutie MsZ, 27.8.2009

XXXVII. riadne zasadnutie MsZ, 27.8.2009

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

2.9.2009 | čítané: 1489 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
2.9.2009 | čítané: 1729 krát |

Bod 4. Návrh na odpredaj niektorých nebytových priestorov a pozemkov zastavaných týmito stavbami vo vlastníctve mesta Prešov

Predklada: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
2.9.2009 | čítané: 1589 krát |

Bod 6. Návrh rozpočtových opatrení

Predkladá: ing Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
2.9.2009 | čítané: 1802 krát |

Bod 7. Návrh na zverenie objektov do správy Základnej škole Mirka Nešpora v Prešove a PKO v Prešove

Predklada: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
2.9.2009 | čítané: 1706 krát |

Bod 8. Návrh na zmenu zakladacej listiny obchodnej spoločnosti MSS Prešov, s.r.o.

Predklada: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
2.9.2009 | čítané: 1498 krát |

Bod 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predklada: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
2.9.2009 | čítané: 1526 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.9.2009 | čítané: 1545 krát |

Návrh programu XXXVII.RZ MsZ 27.08.2009

24.8.2009 | čítané: 1569 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.