Mesto PREŠOV

Friday - 22. January 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XLI. riadne zasadnutie MsZ, 21.10.2009

XLI. riadne zasadnutie MsZ, 21.10.2009

Zápisnica z XLI.RZ MsZ, 21.10.2009

7.1.2010 | čítané: 1246 krát |

Návrh programu XLI.RZ MsZ 21.10.2009

4.11.2009 | čítané: 1343 krát |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

27.10.2009 | čítané: 1566 krát |

Bod 2. Návrh na podanie projektu „Prešov – Caraffova väznica, NKP, Mestská galéria“

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1571 krát |

Bod 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1421 krát |

Bod 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu MSS Prešov, s.r.o.

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1498 krát |

Bod 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu Technické služby mesta Prešov, a.s.

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1507 krát |

Bod 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu PKO Prešov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1466 krát |

Bod 7. Koncepcia adaptívneho riadenia verejného osvetlenia vo väzbe na znižovanie finančných nákladov na prevádzku VO v meste Prešov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1978 krát |

Bod 8. Návrh plánu opráv pre obchodnú spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o., na rok 2009

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1498 krát |

Bod 9. Návrh zmeny financovania investičných akcií pre obchodnú spoločnosť DPmP, a.s., na rok 2009

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1452 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
27.10.2009 | čítané: 1544 krát |

Bod 11. Návrh na riešenie situácie v IPZ Prešov, a.s.

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1801 krát |

Bod 12. Návrh na schválenie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a.s.

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1802 krát |

Bod 13. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1503 krát |

Bod 14. Správa o zmluvnom vzťahu medzi mestom Prešov a VINCI Park Slovakia, s.r.o.

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1440 krát |

Bod 15. Informatívna správa z rokovania s členmi Združenia Torysa o možnosti ďalšej efektívnej činnosti združenia a opodstatnenosti jeho fungovania

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
27.10.2009 | čítané: 1584 krát |

Bod 16. Rôzne

27.10.2009 | čítané: 1670 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.