Mesto PREŠOV

Thursday - 06. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XLII. riadne zasadnutie MsZ, 7.12.2009

XLII. riadne zasadnutie MsZ, 7.12.2009

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

10.12.2009 | čítané: 1593 krát |

Bod 2. Návrh na podanie projektu „Elektronizácia služieb krajského mesta Prešov“

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1228 krát |

Bod 3. Správa o plnení plánu investičnej výstavby za I.-III. štvrťrok 2009

Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1195 krát |

Bod 4. Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1310 krát |

Bod 5 Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. -III. štvrťrok 2009 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1288 krát |

Bod 6. Návrh na pričlenenie obcí do školského úradu mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1493 krát |

Bod 7. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1312 krát |

Bod 10. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
10.12.2009 | čítané: 1274 krát |

Bod 13. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
10.12.2009 | čítané: 1315 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XLII. riadnom zasadnutí MsZ

10.12.2009 | čítané: 1309 krát |

Návrh programu XLII.RZ MsZ (*zmena termínu)

27.11.2009 | čítané: 4047 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.