Mesto PREŠOV

Thursday - 06. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2009 / XLIII. riadne zasadnutie MsZ, 15.12.2009

XLIII. riadne zasadnutie MsZ, 15.12.2009

Zápisnica z XLIII. RZ MsZ, ktoré sa konalo 15.12.2009

9.2.2010 | čítané: 1340 krát |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

17.12.2009 | čítané: 1260 krát |

Bod 5. Návrh rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2010 s výhľadom na roky 2011-2012.

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
17.12.2009 | čítané: 1333 krát |

Bod 6. Návrh Štatútu fondu na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“.

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
17.12.2009 | čítané: 1240 krát |

Bod 7. Návrh na zverenie vykonaného technického zhodnotenia objektu Čierny orol vo výške rekonštrukcie do správy Parku kultúry a oddychu.

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
17.12.2009 | čítané: 1485 krát |

Bod 8. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
17.12.2009 | čítané: 1333 krát |

Bod 9. Informatívna správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
17.12.2009 | čítané: 1395 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol na útvare hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
17.12.2009 | čítané: 1390 krát |

Bod 11. Návrh plánov práce mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010.

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ, Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
17.12.2009 | čítané: 1395 krát |

Bod 12. Rôzne

17.12.2009 | čítané: 1344 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XLIII. riadnom zasadnutí MsZ

16.12.2009 | čítané: 1475 krát |

Návrh programu XLIII.RZ MsZ v Prešove dňa 15.12.2009

16.12.2009 | čítané: 1332 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.