Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / XLIV. riadne zasadnutie MsZ, 27.1.2010

XLIV. riadne zasadnutie MsZ, 27.1.2010

Zápisnica z XLIV. RZ MsZ, ktoré sa konalo 27.01.2010

8.4.2010 | čítané: 1348 krát |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

9.2.2010 | čítané: 1470 krát |

Bod 3. Návrh na prolongáciu krátkodobého úveru

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
9.2.2010 | čítané: 1417 krát |

Bod 4. Návrh žiadostí na zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedený Prešovským samosprávnym krajom

Predkladá: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
9.2.2010 | čítané: 1323 krát |

Bod 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
9.2.2010 | čítané: 1437 krát |

Bod 6. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
9.2.2010 | čítané: 1587 krát |

Bod 8. Rôzne

9.2.2010 | čítané: 1426 krát |

Návrh programu rokovania XLIV. RZ MsZ,27.01.2010

29.1.2010 | čítané: 1371 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.