Mesto PREŠOV

Friday - 02. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / XLV. riadne zasadnutie MsZ, 24.2.2010

XLV. riadne zasadnutie MsZ, 24.2.2010

Zápisnica z XLV. RZ MsZ, ktoré sa konalo 24.02.2010

8.4.2010 | čítané: 1288 krát |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

26.2.2010 | čítané: 1301 krát |

Bod 3. Návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 407/2009 z XXXVI. riadneho zasadnutia zo dňa 15.7.2009

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúc odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
26.2.2010 | čítané: 1379 krát |

Bod 4. Návrh na podanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
26.2.2010 | čítané: 1307 krát |

Bod 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ
26.2.2010 | čítané: 1444 krát |

Bod 7. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol na útvare hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
26.2.2010 | čítané: 1192 krát |

Bod 8. Informácia o činnosti záujmového Združenia LAPANČ

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
26.2.2010 | čítané: 1133 krát |

Bod 9. Rôzne

26.2.2010 | čítané: 1467 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XLV. riadnom zasadnutí MsZ

26.2.2010 | čítané: 1408 krát |

Návrh programu XLV.riadneho rokovania MsZ,24.02.2010

23.2.2010 | čítané: 1480 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.