Mesto PREŠOV

Tuesday - 03. October 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / XLVII. riadne zasadnutie MsZ, 28.4.2010

XLVII. riadne zasadnutie MsZ, 28.4.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

29.4.2010 | čítané: 1379 krát |

Bod 2. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
29.4.2010 | čítané: 1317 krát |

Bod 4. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2009

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP
29.4.2010 | čítané: 1366 krát |

Bod 5. Informatívna správa o aktuálnom stave plnenia Koncepcie rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
29.4.2010 | čítané: 1341 krát |

Bod 6. Informácia o činnosti záujmového Združenia LAPANČ

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
29.4.2010 | čítané: 1292 krát |

Bod 7. Informatívna správa o činnosti združení a organizácií, v ktorých je mesto Prešov členom za rok 2009

Predkladá: Mgr. Dana Krištofová, vedúca Kancelárie primátora mesta
29.4.2010 | čítané: 1301 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XLVII. riadnom zasadnutí MsZ

29.4.2010 | čítané: 1447 krát |

Návrh programu XLVII.RZ MsZ v Prešove dňa 28.04.2010

27.4.2010 | čítané: 1206 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.