Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / XLVIII. riadne zasadnutie MsZ, 28.4.2010

XLVIII. riadne zasadnutie MsZ, 28.4.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

29.4.2010 | čítané: 1247 krát |

Bod 2. Návrh na schválenie Územného plánu mesta Prešov – zmien a doplnkov 2009

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
29.4.2010 | čítané: 1809 krát |

Bod 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov

Predkladá: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
29.4.2010 | čítané: 1480 krát |

Bod 4. Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2009 a návrh finančného usporiadania

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
29.4.2010 | čítané: 1468 krát |

Bod 5. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2010

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
29.4.2010 | čítané: 1489 krát |

Bod 6. Návrh rozpočtových opatrení č. 2

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
29.4.2010 | čítané: 1581 krát |

Bod 7. Správa o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2009

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
29.4.2010 | čítané: 1498 krát |

Bod 8. Správa o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
29.4.2010 | čítané: 1396 krát |

Návrh programu XLVIII.RZ MsZ v Prešove dňa 28.04.2010

27.4.2010 | čítané: 1377 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.