Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / XLVIII. riadne zasadnutie MsZ, 5.5.2010

XLVIII. riadne zasadnutie MsZ, 5.5.2010

Bod 1. Otvorenie

13.5.2010 | čítané: 1357 krát |

Bod 2. Správa o činnosti správy mestských bytov a plnení plánu opráv, údržby a investícií za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov za rok 2009

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1251 krát |

Bod 3. Informatívna správa o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení v mestských lesoch za rok 2009

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1230 krát |

Bod 4. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1447 krát |

Bod 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zreteľa

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1354 krát |

Bod 6. Právne stanovisko k nesplneným uzneseniam za I. polrok 2009

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1266 krát |

Bod 7. Návrh na podanie projektu - Mestečko seniorov Cemjata, Prešov

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1283 krát |

Bod 8. Návrh na podanie projektu - Po stopách najväčšieho opálu na svete, v rámci ROP Opatrenie 3.2: Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1294 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol na útvare hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
13.5.2010 | čítané: 1246 krát |

Bod 11. Návrh na zmenu termínu konania Slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
13.5.2010 | čítané: 1165 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.