Mesto PREŠOV

Thursday - 06. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / XLIX. riadne zasadnutie MsZ, 26.5.2010

XLIX. riadne zasadnutie MsZ, 26.5.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

31.5.2010 | čítané: 1302 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
31.5.2010 | čítané: 1172 krát |

Bod 4. Návrh Koncepcie politiky sociálneho bývania v meste Prešov

Predkladá: Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1293 krát |

Bod 6. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2009

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1201 krát |

Bod 7. Správa o plnení investičnej výstavby v rámci rozpočtovej kapitoly odboru strategického rozvoja za I. štvrťrok 2010

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1231 krát |

Bod 8. Informatívna správa o prechode mestských nájomných bytov do správy mesta Prešov

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1457 krát |

Bod 9. Správa o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2010 a návrh rozpočtových opatrení č. 3

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1216 krát |

Bod 10. Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1263 krát |

Bod 13. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1262 krát |

Bod 14. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2009

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1240 krát |

Bod 15. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2009

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, poverená vedením odboru správy mestského majetku MsÚ
31.5.2010 | čítané: 1214 krát |

Bod 17. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2010

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ; Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
31.5.2010 | čítané: 1146 krát |

Bod 18. Rôzne

31.5.2010 | čítané: 1326 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XLIX. riadnom zasadnutí MsZ

31.5.2010 | čítané: 1362 krát |

Návrh programu XLIX.RZ MsZ v Prešove dňa 26.05.2010

20.5.2010 | čítané: 3029 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.