Mesto PREŠOV

Friday - 02. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / LII. mimoriadne zasadnutie MsZ, 28.7.2010

LII. mimoriadne zasadnutie MsZ, 28.7.2010

strana 1 / 2
| << | < || > | >> |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

2.8.2010 | čítané: 1298 krát |

Bod 17. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.8.2010 | čítané: 1108 krát |

Bod 2. Správa o ďalšom vývoji v IPZ Prešov, a.s

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1186 krát |

Bod 3. Návrh plánu obnovy vozidiel MHD na roky 2010-2014 a návrh plánu investícií na rok 2010 pre Dopravný podnik mesta Prešov, a.s

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1161 krát |

Bod 4. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1294 krát |

Bod 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1493 krát |

Bod 7A. Návrh rozpočtových opatrení č. 4

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1199 krát |

Bod 8. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1239 krát |

Bod 9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie rokov 2010-2014

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1166 krát |

Bod 10. Informatívna správa o niektorých ustanoveniach novely zákona o obecnom zriadení

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1104 krát |

Bod 11. Informácia o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008-2013 za rok 2009

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1125 krát |

Bod 12. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov na I. polrok 2010

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1145 krát |

Bod 13. Návrh na založenie a členstvo mesta Prešov v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013+

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1176 krát |

Bod 15. Návrh zásad uplatňovania vyjadrení VMČ v stanoviskách mesta Prešov vydávaných v územnom a stavebnom konaní

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
2.8.2010 | čítané: 1165 krát |

Bod 16. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov 2010 Územného plánu mesta Prešov

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
2.8.2010 | čítané: 1146 krát |

Bod 7B. Návrh rozpočtových opatrení č. 4

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
2.8.2010 | čítané: 1325 krát |
| << | < || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.