Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / LIII. riadne zasadnutie MsZ, 25.8.2010

LIII. riadne zasadnutie MsZ, 25.8.2010

Návrh programu LIII. RZ MsZ v Prešove,25.08.2010

22.9.2010 | čítané: 1238 krát |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

30.8.2010 | čítané: 1260 krát |

Bod 2. Návrh Štatútu mesta Prešov

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1191 krát |

Bod 3. Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1229 krát |

Bod 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1374 krát |

Bod 6. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1504 krát |

Bod 8. Návrh na vyňatie majetku zo správy ZUŠ Mikuláša Moyzesa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1223 krát |

Bod 9. Správa o plnení investičnej výstavby v rámci rozpočtovej kapitoly odboru strategického rozvoja za I. polrok 2010

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1166 krát |

Bod 10. Informatívna správa o výnosoch mesta Prešov vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme parkovacích miest so spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s.r.o.

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1251 krát |

Bod 11. Predloženie zmluvy o skládkovaní komunálneho odpadu s jej dodatkami a kvantifikáciou finančných dopadov na rozpočet mesta Prešov v roku 2010-2011

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1344 krát |

Bod 12. Správa o výsledkoch kontroly verejného obstarávania na akcii „Mestečko seniorov Cemjata, Prešov“

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
30.8.2010 | čítané: 1270 krát |

Bod 13. Správa o plnení rozpočtu mesta za 1. polrok 2010 a návrh rozpočtových opatrení č. 5

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1286 krát |

Bod 14. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu v Prešove

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
30.8.2010 | čítané: 1341 krát |

Bod 15/2. Návrh na riešenie ihriska Solivar

30.8.2010 | čítané: 1343 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na LIII. riadnom zasadnutí MsZ

30.8.2010 | čítané: 1372 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.