Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / LIV. riadne zasadnutie MsZ, 29.9.2010

LIV. riadne zasadnutie MsZ, 29.9.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

4.10.2010 | čítané: 1259 krát |

Bod 6. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1292 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1185 krát |

Bod 8. Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1699 krát |

Bod 10. Návrh rozpočtových opatrení č.6

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1308 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o čistote mesta a verejnom poriadku

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1321 krát |

Bod 3. Návrh na pričlenenie obcí do školského úradu mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1192 krát |

Bod 4. Ukončenie mandátneho vzťahu so spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov – mestské nájomné byty (záverečná delimitácia)

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1263 krát |

Bod 5. Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1310 krát |

Bod 11. Návrh zmluvy o nájme medzi mestom Prešov a VSE Ekoenergia, s.r.o.

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
4.10.2010 | čítané: 1255 krát |

Bod 13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 336/2009 zo dňa 28.1.2009 k informácii o príprave projektu - Európske mestá pre novú vodnú kultúru

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
4.10.2010 | čítané: 1225 krát |

Bod 14. Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 551/2010 z XLIX. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove dňa 26.5.2010

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
4.10.2010 | čítané: 1217 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na LIV. riadnom zasadnutí MsZ

30.9.2010 | čítané: 1635 krát |

Návrh programu LIV. RZ MsZ v Prešove, 29.09.2010

22.9.2010 | čítané: 1394 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.