Mesto PREŠOV

Tuesday - 26. October 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2010 / LV. riadne zasadnutie MsZ, 3.11.2010

LV. riadne zasadnutie MsZ, 3.11.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

5.11.2010 | čítané: 1406 krát |

Bod 3. Návrh rozpočtových opatrení č. 7

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
5.11.2010 | čítané: 1376 krát |

Bod 4. Návrh Koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011-2015

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
5.11.2010 | čítané: 1263 krát |

Bod 5. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
5.11.2010 | čítané: 1161 krát |

Bod 6. Návrh na pričlenenie obce Pušovce do spoločného školského obvodu základných škôl mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
5.11.2010 | čítané: 1167 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
5.11.2010 | čítané: 1240 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
5.11.2010 | čítané: 1135 krát |

Bod 11. Rôzne

5.11.2010 | čítané: 1198 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na LV. riadnom zasadnutí MsZ

4.11.2010 | čítané: 1313 krát |

Návrh programu LV. RZ MsZ v Prešove, 03.11.2010

27.10.2010 | čítané: 1218 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.