Mesto PREŠOV

Sunday - 02. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Zmluvy

strana 11 / 24
| << | < || 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 || > | >> |

Zmluva 201100263

Finančný dodatok č. 28/2011 k rámcovej zmluve č. TO-ZOD-001-12-2000 na zabezpečenie verejnoprospešných služieb - prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Prešov
18.5.2011 | čítané: 659 krát |

Zmluva 201100262

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 7937/2011/27 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
18.5.2011 | čítané: 620 krát |

Zmluva 201100261

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 7013/2011/26 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
18.5.2011 | čítané: 626 krát |

Zmluva 201100260

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 6495/2011/25 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
18.5.2011 | čítané: 603 krát |

Zmluva 201100259

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 9/S/96 na zabezpečovanie servisných služieb uzavretá v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka
18.5.2011 | čítané: 614 krát |

Zmluva 201100258

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.17/2011
17.5.2011 | čítané: 703 krát |

Zmluva 201100257

Zmluva o nájme bytu č. 55/2011
16.5.2011 | čítané: 610 krát |

Zmluva 201100256

Zmluva o nájme bytu č. 53/2011
16.5.2011 | čítané: 588 krát |

Zmluva 201100255

Zmluva o nájme bytu č. 52/2011
16.5.2011 | čítané: 635 krát |

Zmluva 201100254

Zmluva o nájme bytu č. 51/2011
16.5.2011 | čítané: 558 krát |

Zmluva 201100253

Zmluva o nájme bytu č. 49/2011
16.5.2011 | čítané: 655 krát |

Zmluva 201100252

Dodatok č. 35/2011 k Zmluve o dielo zo dňa 2.1.1996 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
16.5.2011 | čítané: 680 krát |

Zmluva 201100251

Zmluva o zrušení vecného práva - predkupného práva č. 16
16.5.2011 | čítané: 610 krát |

Zmluva 201100250

Zmluva o dielo na rok 2011 k rámcovej zmluve z 01 m 11 r 2000
13.5.2011 | čítané: 508 krát |

Zmluva 201100249

Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. 052/2009/1.1/OPV/D06
13.5.2011 | čítané: 529 krát |

Zmluva 201100248

Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní dotácie na aktivity mesta Prešov v oblasti športu a kultúry
13.5.2011 | čítané: 502 krát |

Zmluva 201100247

Dohoda o uznaní a splatení dlhu formou splátok uzatvorená v súlade s § 54 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení
13.5.2011 | čítané: 557 krát |

Zmluva 201100246

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11864/2010/78 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
13.5.2011 | čítané: 581 krát |

Zmluva 201100245

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11907/2010/8 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
13.5.2011 | čítané: 581 krát |

Zmluva 201100244

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 15228/2010/88 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
13.5.2011 | čítané: 562 krát |
| << | < || 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.