Mesto PREŠOV

Sunday - 02. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Zmluvy

strana 13 / 24
| << | < || 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 || > | >> |

Zmluva 201100223

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.16/2011
6.5.2011 | čítané: 634 krát |

Zmluva 201100222

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 5663/2011/22 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
6.5.2011 | čítané: 661 krát |

Zmluva 201100221

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 5152/2011/19 uzatvorenej v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
6.5.2011 | čítané: 619 krát |

Zmluva 201100220

Zmluva o nájme bytu č.46/2011
6.5.2011 | čítané: 577 krát |

Zmluva 201100219

Zmluva o nájme bytu č.45/2011
6.5.2011 | čítané: 619 krát |

Zmluva 201100218

Zmluva o nájme bytu č.43/2011
6.5.2011 | čítané: 688 krát |

Zmluva 201100217

Zmluva o nájme bytu č.41/2011
6.5.2011 | čítané: 599 krát |

Zmluva 201100216

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.14/2011
6.5.2011 | čítané: 590 krát |

Zmluva 201100215

Kúpna zmluva 21/2011
5.5.2011 | čítané: 585 krát |

Zmluva 201100214

Kúpna zmluva 20/2011
4.5.2011 | čítané: 913 krát |

Zmluva 201100213

Kúpna zmluva 19/2011
4.5.2011 | čítané: 545 krát |

Zmluva 201100212

Kúpna zmluva 18/2011
4.5.2011 | čítané: 569 krát |

Zmluva 201100211

Kúpna zmluva 17/2011
4.5.2011 | čítané: 548 krát |

Zmluva 201100210

Zmluva o zrušení vecného práva - predkupného práva č. 15
4.5.2011 | čítané: 585 krát |

Zmluva 201100209

Zmluva o zrušení vecného práva - predkupného práva č. 14
4.5.2011 | čítané: 591 krát |

Zmluva 201100208

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2009/423R/20zd zo dňa 27.02.2009 na zhotovenie stavby: „ Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešove“ uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
4.5.2011 | čítané: 655 krát |

Zmluva 201100207

Zmluva o nájme bytu 47/2011
3.5.2011 | čítané: 622 krát |

Zmluva 201100206

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č.15/2011
3.5.2011 | čítané: 670 krát |

Zmluva 201100205

Dohoda o skončení nájmu bytu 1/2011
3.5.2011 | čítané: 632 krát |

Zmluva 201100204

Protokol č. 26 /2011/EO prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce spísaný v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
3.5.2011 | čítané: 631 krát |
| << | < || 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.