Mesto PREŠOV

Sunday - 23. January 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / II. riadne zasadnutie MsZ, 26.1.2010

II. riadne zasadnutie MsZ, 26.1.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

31.1.2011 | čítané: 1320 krát |

Bod 3. Návrh na zrušenie Štatútu mestského fondu životného prostredia

Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1207 krát |

Bod 4. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013

Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1213 krát |

Bod 7. Návrh na určenie platu primátora mesta Prešov

Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1294 krát |

Bod 8. Informácia primátora mesta o obsadení funkcie zástupcu primátora mesta Prešov

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
31.1.2011 | čítané: 1174 krát |

Bod 9. Alternatívne návrhy pre možnosť zriadenia MŠ v Nižnej Šebastovej

Ing. Jana Vrteľova, poverená vedenim odboru strategického rozvoja MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1337 krát |

Bod 10. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu v Prešove

Ing. Daniela Dzubajova, vedúca organizačného odboru MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1253 krát |

Bod 11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Ing. Milan Tkáčik, hlavny kontrolór mesta
31.1.2011 | čítané: 1179 krát |

Bod 12. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011

Ing. Daniela Dzubajova, vedúca organizačného odboru MsÚ Ing. Milan Tkačík, hlavný kontrolór mesta
31.1.2011 | čítané: 1268 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na II. riadnom zasadnutí MsZ

31.1.2011 | čítané: 1367 krát |

Návrh programu II. RZ MsZ v Prešove, 26.1.2011

17.1.2011 | čítané: 1669 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.