Mesto PREŠOV

Monday - 18. October 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / II. riadne zasadnutie MsZ, 26.1.2010

II. riadne zasadnutie MsZ, 26.1.2010

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

31.1.2011 | čítané: 1315 krát |

Bod 3. Návrh na zrušenie Štatútu mestského fondu životného prostredia

Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1198 krát |

Bod 4. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013

Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1202 krát |

Bod 7. Návrh na určenie platu primátora mesta Prešov

Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1286 krát |

Bod 8. Informácia primátora mesta o obsadení funkcie zástupcu primátora mesta Prešov

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
31.1.2011 | čítané: 1163 krát |

Bod 9. Alternatívne návrhy pre možnosť zriadenia MŠ v Nižnej Šebastovej

Ing. Jana Vrteľova, poverená vedenim odboru strategického rozvoja MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1329 krát |

Bod 10. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu v Prešove

Ing. Daniela Dzubajova, vedúca organizačného odboru MsÚ
31.1.2011 | čítané: 1247 krát |

Bod 11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Ing. Milan Tkáčik, hlavny kontrolór mesta
31.1.2011 | čítané: 1170 krát |

Bod 12. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011

Ing. Daniela Dzubajova, vedúca organizačného odboru MsÚ Ing. Milan Tkačík, hlavný kontrolór mesta
31.1.2011 | čítané: 1257 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na II. riadnom zasadnutí MsZ

31.1.2011 | čítané: 1355 krát |

Návrh programu II. RZ MsZ v Prešove, 26.1.2011

17.1.2011 | čítané: 1663 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.