Mesto PREŠOV

Monday - 26. September 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / IV. riadne zasadnutie MsZ, 30.3.2011

IV. riadne zasadnutie MsZ, 30.3.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

4.4.2011 | čítané: 1210 krát |

Bod 2. Návrh Zmien a doplnkov 2010 Územného plánu mesta Prešov

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
4.4.2011 | čítané: 1352 krát |

Bod 3. Návrh novelizácie Štatútu mestského fondu životného prostredia

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1301 krát |

Bod 4. Alternatívne návrhy pre možnosť zriadenia materskej školy v Nižnej Šebastovej

Predkladá: Ing. Jana Vrteľová, poverená vedením odboru strategického rozvoja MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1256 krát |

Bod 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1359 krát |

Bod 6. Návrh na schválenie majetkového prevodu – HONEYWELL a schválenie súvisiacich právnych úkonov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1276 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1270 krát |

Bod 8. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013

Predklada: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1571 krát |

Bod 9. Návrh na určenie platu primátora mesta Prešov

Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ
4.4.2011 | čítané: 1256 krát |

Bod 10. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2010

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník mestskej polície
4.4.2011 | čítané: 1169 krát |

Bod 13. Informatívna správa o medzinárodnej spolupráci a audit partnerských zmlúv

Predklada: Mgr. Dana Krištofová, veduca Kancelárie prirmátora mesta
4.4.2011 | čítané: 1465 krát |

Bod 15. Rôzne

4.4.2011 | čítané: 1092 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na IV. riadnom zasadnutí MsZ

1.4.2011 | čítané: 1399 krát |

Návrh programu IV. RZ MsZ, 30.3.2011

23.3.2011 | čítané: 2479 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.