Mesto PREŠOV

Thursday - 08. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / V. riadne zasadnutie MsZ, 27.4.2011

V. riadne zasadnutie MsZ, 27.4.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

2.5.2011 | čítané: 1235 krát |

Bod 2. Zmena lokality pre bývanie neprispôsobivých občanov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
2.5.2011 | čítané: 1359 krát |

Bod 4. Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2010 a návrh finančného usporiadania

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
2.5.2011 | čítané: 1405 krát |

Bod 5. Návrh rozpočtových opatrení č. 1

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.5.2011 | čítané: 1400 krát |

Bod 6. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.5.2011 | čítané: 1312 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.5.2011 | čítané: 1250 krát |

Bod 8. Informatívna správa o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení v mestských lesoch za rok 2010

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.5.2011 | čítané: 1129 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na V. riadnom zasadnutí MsZ

29.4.2011 | čítané: 1477 krát |

Návrh programu V. RZ MsZ, 27.4.2011

20.4.2011 | čítané: 2020 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.