Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / VIII. riadne zasadnutie MsZ, 29.6.2011

VIII. riadne zasadnutie MsZ, 29.6.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

6.7.2011 | čítané: 1226 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o Mestskej polícii v Prešove

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP
6.7.2011 | čítané: 1180 krát |

Bod 3. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1246 krát |

Bod 4. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1239 krát |

Bod 5. Informatívna správa o implementovanom projekte: Prešov – ZŠ Československej armády

Predklada: Ing. Jana Vrteľová, poverená vedením odboru strategického rozvoja MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1346 krát |

Bod 6. Návrh rozpočtových opatrení č. 3

Predkladá: Ing. Mária Novaková, vedúca finančného odboru MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1213 krát |

Bod 7. Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 608/2010 z 29.9.2010

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
6.7.2011 | čítané: 1170 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavny kontrolór mesta
6.7.2011 | čítané: 1211 krát |

Bod 11. Návrh na určenie platu primátora mesta Prešov

Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1191 krát |

Bod 12. Rôzne

6.7.2011 | čítané: 1244 krát |

Návrh programu VIII. RZ MsZ, 29.6.2011

24.6.2011 | čítané: 2172 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.