Mesto PREŠOV

Wednesday - 15. July 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / VIII. riadne zasadnutie MsZ, 29.6.2011

VIII. riadne zasadnutie MsZ, 29.6.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

6.7.2011 | čítané: 1136 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o Mestskej polícii v Prešove

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP
6.7.2011 | čítané: 1127 krát |

Bod 3. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1154 krát |

Bod 4. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1150 krát |

Bod 5. Informatívna správa o implementovanom projekte: Prešov – ZŠ Československej armády

Predklada: Ing. Jana Vrteľová, poverená vedením odboru strategického rozvoja MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1256 krát |

Bod 6. Návrh rozpočtových opatrení č. 3

Predkladá: Ing. Mária Novaková, vedúca finančného odboru MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1129 krát |

Bod 7. Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 608/2010 z 29.9.2010

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
6.7.2011 | čítané: 1137 krát |

Bod 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavny kontrolór mesta
6.7.2011 | čítané: 1126 krát |

Bod 11. Návrh na určenie platu primátora mesta Prešov

Predkladá: Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ
6.7.2011 | čítané: 1096 krát |

Bod 12. Rôzne

6.7.2011 | čítané: 1150 krát |

Návrh programu VIII. RZ MsZ, 29.6.2011

24.6.2011 | čítané: 2124 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.