Mesto PREŠOV

Tuesday - 03. October 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / IX. riadne zasadnutie MsZ, 10.8.2011

IX. riadne zasadnutie MsZ, 10.8.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

17.8.2011 | čítané: 1313 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu 4 SPORT, s.r.o.

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1228 krát |

Bod 3. Návrh na odstúpenie a voľbu členov Komisií MsZ z radov poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a neposlancov

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1236 krát |

Bod 4. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2011

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1305 krát |

Bod 5. Návrh rozpočtových opatrení č. 4

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1386 krát |

Bod 6. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1268 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1382 krát |

Bod 8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1260 krát |

Bod 9. Návrh na zrušenie členstva mesta Prešov v Združení Energy Cities

Predkladá: Ing. ach. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
17.8.2011 | čítané: 1296 krát |

Bod 11. Informatívna správa o havarijných stavoch školských zariadení

Predkladá: Ing. Andrea Burdová, vedúca oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ
17.8.2011 | čítané: 1371 krát |

Bod 12. Informácia o prijatých opatreniach na zamedzenie negatívnych konaní v lokalite K Starej tehelni a priľahlom okolí

Predkladá: Mgr. Jan Andrejko, náčelník MsP
17.8.2011 | čítané: 1284 krát |

Bod 13. Predloženie Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestskej polície v Prešove

Predkladá: Mgr. Jan Andrejko, náčelník MsP
17.8.2011 | čítané: 1343 krát |

Bod 14. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
17.8.2011 | čítané: 1362 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na IX. riadnom zasadnutí MsZ

16.8.2011 | čítané: 1308 krát |

Návrh programu IX. RZ MsZ, 10.8.2011

2.8.2011 | čítané: 1985 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.