Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / XII. riadne zasadnutie MsZ, 26.10.2011

XII. riadne zasadnutie MsZ, 26.10.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

2.11.2011 | čítané: 1042 krát |

Bod 2. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za III. štvrťrok 2011

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.11.2011 | čítané: 1168 krát |

Bod 3. Návrh rozpočtových opatrení č.6

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
2.11.2011 | čítané: 1156 krát |

Bod 4. Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície v Prešove

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP
2.11.2011 | čítané: 1178 krát |

Bod 6. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.11.2011 | čítané: 1207 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
2.11.2011 | čítané: 1184 krát |

Bod 10. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Prešov

Predkladá: Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta
2.11.2011 | čítané: 1182 krát |

Bod 12. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
2.11.2011 | čítané: 1176 krát |

Bod 13. Rôzne

2.11.2011 | čítané: 1239 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XII. riadnom zasadnutí MsZ

27.10.2011 | čítané: 1221 krát |

Návrh programu XII. RZ MsZ, 26.10.2011

19.10.2011 | čítané: 1691 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.