Mesto PREŠOV

Tuesday - 26. October 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / XIII. riadne zasadnutie MsZ, 23.11.2011

XIII. riadne zasadnutie MsZ, 23.11.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

25.11.2011 | čítané: 1016 krát |

Bod 2. Doplnok bodu 10

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1040 krát |

Bod 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. – III. štvrťrok 2011 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1124 krát |

Bod 6. Návrh na zmenu krátkodobých úverov na dlhodobý investičný úver

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
25.11.2011 | čítané: 998 krát |

Bod 10. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1137 krát |

Bod 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1043 krát |

Bod 8. Návrh na pričlenenie obce Ratvaj do školského obvodu základných škôl mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1081 krát |

Bod 9. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1145 krát |

Bod 13. Informatívna správa o podaných a implementovaných projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie za rok 2011

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1063 krát |

Bod 14. Informatívna správa o projektoch – investičných aktivitách v meste Prešov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
25.11.2011 | čítané: 1106 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XIII. riadnom zasadnutí MsZ

25.11.2011 | čítané: 1172 krát |

Návrh programu XIII. RZ MsZ, 23.11.2011

16.11.2011 | čítané: 1381 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.