Mesto PREŠOV

Thursday - 07. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2011 / XIV. riadne zasadnutie MsZ, 14.12.2011

XIV. riadne zasadnutie MsZ, 14.12.2011

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

21.12.2011 | čítané: 1079 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1105 krát |

Bod 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dani z nehnuteľností

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1189 krát |

Bod 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnych daniach

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1175 krát |

Bod 5. Návrh rozpočtových opatrení č. 8.

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1169 krát |

Bod 6. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru pre DPMP, a. s. Prešov – financovanie nákupu kĺbových trolejbusov ŠKODA 31 Tr SOR

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1104 krát |

Bod 7. Návrh na pričlenenie obce Šarišské Sokolovce do spoločného školského obvodu základných škôl mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1045 krát |

Bod 8. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1404 krát |

Bod 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1049 krát |

Bod 10. Návrh na zmenu člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálnej a bytovej

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1060 krát |

Bod 11. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove na I. polrok 2012

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ
21.12.2011 | čítané: 1099 krát |

Bod 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2012

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
21.12.2011 | čítané: 1076 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XIV. riadnom zasadnutí MsZ

19.12.2011 | čítané: 1206 krát |

Návrh programu XIV. RZ MsZ, 14.12.2011

8.12.2011 | čítané: 2015 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.