Mesto PREŠOV

Monday - 18. October 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2012 / XV. riadne zasadnutie MsZ, 25.1.2012

XV. riadne zasadnutie MsZ, 25.1.2012

strana 1 / 2
| << | < || > | >> |

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

27.1.2012 | čítané: 1175 krát |

Bod 2. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za IV. štvrťrok 2011

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavná kontrolór mesta
27.1.2012 | čítané: 1151 krát |

Bod 3. Návrh na zmenu stanov spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, poverený riadením Sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1293 krát |

Bod 4. Predloženie aktualizovaného dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008-2013

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, poverená riadením Sekcie strategického rozvoja MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1176 krát |

Bod 5. Informatívna správa o podaných žiadostiach o poskytnutie NFP v 12/2011 a pripravovaných žiadostiach o poskytnutie NFP v 1/2012 mestom Prešov

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, poverená riadením Sekcie strategického rozvoja MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1220 krát |

Bod 6. Informatívna správa o implementovanom projekte: ZŠ – Československej armády alternatíva riešenia II. etapy

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, poverená riadením Sekcie strategického rozvoja MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1175 krát |

Bod 10. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, poverený riadením Sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1099 krát |

Bod 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, poverený riadením Sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1197 krát |

Bod 11. Návrh na doplnenie člena správnej rady ZZPO Sigordská spoločnosť

Predkladá: Ing. Marián Harčarík, poverený riadením Sekcie SÚ a urbanistiky MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1122 krát |

Bod 12. Návrh koncepcie trvalej obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, poverená riadením Sekcie strategického rozvoja MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1124 krát |

Bod 13. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol na Útvare hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavná kontrolór mesta
27.1.2012 | čítané: 1254 krát |

Bod 14. Informatívna správa o stave IPZ Prešov, a. s., Záborské a rozbor vynaložených nákladov a výnosov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, poverený riadením Sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
27.1.2012 | čítané: 1204 krát |
| << | < || > | >> |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.