Mesto PREŠOV

Thursday - 06. October 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2012 / XVI. riadne zasadnutie MsZ, 7.3.2012

XVI. riadne zasadnutie MsZ, 7.3.2012

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

9.3.2012 | čítané: 1062 krát |

Bod 3. Komplexná informácia o úverovej zaťaženosti mesta Prešov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1177 krát |

Bod 4. Návrh na preschválenie účelu použitia finančných prostriedkov z obligatórneho príspevku Recyklačného fondu pre Technické služby mesta Prešov, a. s.

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1216 krát |

Bod 5. Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., na rok 2012

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1222 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1141 krát |

Bod 8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1139 krát |

Bod 9. Správa o aktuálnom stave implementácie I. etapy projektu: ZŠ – Československej armády – rekonštrukcia 2. pavilónu

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1182 krát |

Bod 10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1087 krát |

Bod 12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za II. polrok 2011

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
9.3.2012 | čítané: 1105 krát |

Bod 13. Návrh na zaradenie školských stredísk záujmovej činnosti do siete škôl a školských zariadení

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1183 krát |

Bod 14. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej kontroly hospodárenia prepravnej služby a jedální

Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ
9.3.2012 | čítané: 1208 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XVI. riadnom zasadnutí MsZ

8.3.2012 | čítané: 1159 krát |

Návrh programu XVI. RZ MsZ, 7.3.2012

1.3.2012 | čítané: 1353 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.