Mesto PREŠOV

Thursday - 08. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2012 / XVII. riadne zasadnutie MsZ, 28.3.2012

XVII. riadne zasadnutie MsZ, 28.3.2012

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

29.3.2012 | čítané: 1080 krát |

Bod 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmeny názvov častí ulíc v meste Prešov

Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1058 krát |

Bod 3. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov na obdobie rokov 2012-2016

Predkladá: Mgr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1048 krát |

Bod 4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove

Predkladá: Mgr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1300 krát |

Bod 5. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 158/2012 zo dňa 25.1.2012

Predkladá: Mgr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1165 krát |

Bod 6. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1071 krát |

Bod 7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1173 krát |

Bod 8. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1072 krát |

Bod 9. Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč a návrh na nových zástupcov za mesto Prešov

Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ
29.3.2012 | čítané: 1190 krát |

Bod 10. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove
29.3.2012 | čítané: 1108 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XVII. riadnom zasadnutí MsZ

29.3.2012 | čítané: 1071 krát |

Návrh programu XVII. RZ MsZ, 28.3.2012

22.3.2012 | čítané: 1213 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.