Mesto PREŠOV

Friday - 02. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 
Prešov / Občan / Samospráva mesta / Mestské zastupiteľstvo / Zasadnutia MsZ / 2012 / XVIII. riadne zasadnutie MsZ, 25.4.2012

XVIII. riadne zasadnutie MsZ, 25.4.2012

Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

30.4.2012 | čítané: 1087 krát |

Bod 2. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za I. štvrťrok 2012

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
30.4.2012 | čítané: 1213 krát |

Bod 3. Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011 a návrh finančného usporiadania

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1183 krát |

Bod 4. Komplexná informácia o finančnej zaťaženosti mesta Prešov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1156 krát |

Bod 5. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2011

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ
30.4.2012 | čítané: 995 krát |

Bod 6. Návrh na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2011-2014

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1106 krát |

Bod 7. Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v zmysle prijatého platného PHSR

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ
30.4.2012 | čítané: 995 krát |

Bod 8. Návrh plánu údržby a súvislých opráv miestnych komunikácií na území mesta Prešov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1158 krát |

Bod 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008-2013, plnenie a aktualizácia

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1207 krát |

Bod 10. Návrh na pričlenenie obce Uzovský Šalgov do spoločného školského obvodu základných škôl mesta Prešov

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1068 krát |

Bod 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ
30.4.2012 | čítané: 1226 krát |

Hlasovania poslancov MsZ na XVIII. riadnom zasadnutí MsZ

26.4.2012 | čítané: 1463 krát |

Návrh programu XVIII. RZ MsZ, 25.4.2012

17.4.2012 | čítané: 1661 krát |
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.