Program 11.riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 3.11.2008

Prílohy

presov.vadium.sk