Program 12.riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2008

Prílohy

Aktualizoval: Boris Gleza, JUDr. 1.12.2008 09:36
presov.vadium.sk