Bod 8. - Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ

Hlasovania k tomuto bodu:

Hlasovanie č.21 - Ukončenie diskusie
Hlasovanie č.22 - Uznesenie

Prílohy

Aktualizoval: Admin 18.3.2009 12:03
presov.vadium.sk