Bod 11. - Rôzne

Hlasovania k tomuto bodu:

Hlasovanie č.30 - Ukončenie diskusie Aktualizoval: Admin 13.3.2009 12:06
presov.vadium.sk