Galéria Per Spectrum

Galériu Per Spectrum v Prešove založilo v r. 2006 rovnomenné združenie prešovských profesionálnych výtvarných umelcov. Združenie bolo založené pre podporu regionálneho rozvoja, tvorbu, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt.

V súčasnosti Per Spectrum združuje 15 umelcov (12  akad. maliari – S. Brezina, A. Gaj, A. Gajová, A. Gregorová, A. Hausová, A. Jazykov, M. Johanides, K. Jurašek, P. Kocák, Doc. D. Srvátka, E. Tkáčiková, M. Zbojan, PhD. ,  2 akad. sochári D. Pončák, J. Drotár a akad. architekt Ing. K. Gregor). Zakladajúcimi členmi spolku boli i dvaja nežijúci akad. maliari: zasl. um. Juraj Daňo a Doc. Juraj Kresila.

Galéria Per Spectrum v Prešove v pravidelných mesačných intervaloch prezentuje tvorbu členov spolku a ich hostí formou samostatných alebo kolektívnych výstav, tvorbu nežijúcich prešovských výtvarných umelcov, tiež organizuje výtvarné plenéry a sympóziá, letné detské tábory, besedy pre školskú mládež a verejnosť, tvorivé dielne, spolupracuje pri rôznych kultúrnych podujatiach v regióne. Tvorbu členov spolku prezentuje aj v iných mestách na Slovensku a v zahraničí (Nitra, Poprad, Starý Smokovec, Bratislava,  Krakov).
   
Vždy v prvý deň v mesiaci o 17.hod. prebieha otvorenie novej výstavy, na ktoré sú pozvaní všetci záujemcovia a milovníci umenia.
 
Galéria Per Spectrum, Jarková 77, Prešov 080 01
Otváracie hodiny Galérie Per Spectrum: pondelok, streda, piatok, sobota: 14.00 - 18.00 hod.
Pre skupiny na základe telefonického dohovoru (prosíme v časovom predstihu) môže byť galéria otvorená kedykoľvek.

www.perspectrum.sk
Kotakt: 0902 142 151 Kotalová

presov.vadium.sk