Bod 8 - Informácia o očakávanom dopade finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku a rozvoj mesta Prešov v roku 2009

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 4.5.2009 15:17
presov.vadium.sk