Bod 3 - Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2011

Predkladá: Ing. Ľudovít Koháni, vedúci oddelenia investičnej výstavby OSR MsÚ

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

K tomuto bodu rokovania existuje video záznam


Prílohy

Aktualizoval: Administrator 4.5.2009 15:22
presov.vadium.sk