Mesto PREŠOV

Sunday - 02. April 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Dopravná infraštruktúra

Najbližšie veľkomestá podľa dopravných vzdialeností:

Košice   38 km východné Slovensko
Užhorod 116 km  Ukrajina
Miškolc 125 km Maďarsko
Tarnow 147 km Poľsko
Budapešť 296 km Maďarsko
Bratislava 403 km hlavné mesto Slovenska

V okruhu 40 km sú investorom k dispozícii všetky typy dopravy - letecká, cestná a železničná (vrátane širokorozchodnej železnice, ktorá smeruje na Ukrajinu). Svoje zastúpenie majú v Prešove viaceré doručovateľské spoločnosti.

Cestná doprava

Priame diaľničné napojenie D1 (E70) má Prešov na druhé najväčšie mesto na Slovensku - Košice. Cestnú dopravu výrazne zlepšilo uvedenie cestného tunela popod horský masív Branisko na rozhraní okresov Prešov a Levoča, ale najmä dokončenie diaľničného úseku D1 Fričovce – Svinia v dĺžke 11,2 km, vďaka čomu je možné sa od decembra 2015 neprerušovane dostať po diaľnici z Prešova až do Ružomberku. Cez mesto prechádzajú dve cesty I. triedy - I/18 a I/68, pričom cesta I/18 je medzinárodným ťahom. Železničná doprava Územím mesta prechádzajú tri železničné trate „Košice - Muszyna“ s prepojením do Poľska, trať „Prešov -Humenné“ a „Prešov - Bardejov“. Dĺžka železničnej siete v meste je 16,7 km, z toho 1,9 km prechádza obcou Ľubotice. V roku 2007 bola realizovaná modernizácia železničnej stanice Prešov. Hlavným prínosom stavby bolo zvýšenie bezpečnosti železničnej premávky elimináciou ľudského činiteľa, nasadením modernej a vysokovýkonnej techniky a najmä zvýšenie bezpečnosti cestujúcich vybudovaním ostrovných nástupíšť a mimoúrovňových prístupov na nástupištia.

železničná infraštruktúra - Železnice Slovenskej republiky

osobná železničná doprava - Železničná spoločnosť Slovensko

Letecká doprava 

V Prešove v súčasnosti nie je v prevádzke verejné civilné letisko. V katastrálnou území Nižná Šebastová sa nachádza vojenská vrtuľníková základňa. Najbližšie civilné medzinárodné letisko sa nachádza v Košiciach (48 km), ktorého nový terminál bol pre cestujúcich odovzdaný v roku 2004. Ďalším medzinárodným letiskom je Poprad - Tatry, ktoré leží vo výške 718 m n. m. , je najvyššie položeným letiskom pre dopravné lietadlá na krátke a stredné trate v strednej Európe.

letisko Košice

Verejná osobná doprava

V meste Prešov funguje mestská hromadná doprava aj prímestská doprava na fixných trasách s pevným cestovným poriadkom bez rezervácie. Charakteristickým znakom mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prešove je diagonálne vedenie liniek nosného systému, ktorý tvoria trolejbusové linky a väčšina autobusových liniek. Trasy diagonálnych liniek prechádzajú centrom mesta Prešov. Nosný systém je doplnený okruhovými, príp. radiálnymi linkami. Mestská hromadná doprava je v meste Prešov zabezpečovaná dopravcom Dopravným podnikom mesta Prešov a.s. (DPMP), ktorý je stopercentnou akciovou spoločnosťou mesta Prešov, autobusmi a trolejbusmi. Kým autobusová doprava je doplnkovou dopravou, trolejbusová doprava tvorí nosný systém MHD, využívaný prednostne na najfrekventovanejších dopravných trasách a v obytných sídliskových súboroch.

Dopravný podnik mesta Prešov

Cyklistická doprava

Cez funkčné územie mesta Prešov vedie medzinárodná cyklotrasa európskeho významu EuroVelo 11, ktorá prechádza v predmetnom území katastrami obcí Veľký Šariš, Prešov, Haniska a Kendice. Trasa je súčasťou Generelu cyklodopravy ako vetva H1 - hlavná cyklotrasa a patrí medzi strategické zámery Prešovského samosprávneho kraja, ako hlavná os územia regiónu. Z celkovej dĺžky navrhovaných cyklistických trás 119,02 km + 11,0 km mimo územia mesta je doposiaľ zrealizovaných 17,3 km, t.j. 14,54 % spevnených trás na území mesta. Z toho je iba 5,95 km, t.j. 5 % samostatných cestičiek pre cyklistov. Plánovaných je ešte 85,46 % cyklistických komunikácií. Cieľom je vytvoriť hlavnú komunikačnú sieť, ktorá bude spĺňať požiadavky cyklistov bývajúcich alebo prechádzajúcich územím mesta (požiadavky na bezpečnosť, dopravnú obslužnosť územia a dostupnosť dopravných a rekreačných cieľov, pohodlie, priamosť a atraktívnosť prostredia). Trasy v návrhu sú rozdelené do štvorstupňového systému podľa funkčných kategórií (hlavné, doplnkové, rekreačné a miestne cyklistické trasy). Najvyšší podiel (27,6 %) bol zrealizovaný z hlavných cyklistických trás.

Zverejnil: Administrator 11.6.2009 10:52
Aktualizoval: RNDr. Ivana Malinovská, PhD. 10.6.2016 10:17 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.