Mesto PREŠOV

Sunday - 29. May 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Priame zahraničné investície

Priame zahraničné investície predstavujú jednu z foriem medzinárodných kapitálových pohybov s významnými vplyvmi na národné hospodárstvo. Priama zahraničná investícia je medzinárodnou investíciou vyjadrujúcou zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície). Zahŕňa úvodnú a všetky následné transakcie medzi dvoma entitami, ako aj transakcie medzi sesterskými podnikmi.

Pri hodnotení regionálnej štruktúry priamych zahraničných má dominantné postavenie v príleve PZI Bratislavský kraj, do ktorého smerovala väčšina privatizačných investícií. Napriek snahe výraznejšie podporovať investície do zaostalejších regiónov sa regionálne disparity v štruktúre PZI nezmenili, skôr naopak. V sledovaných rokoch 2003 a 2012 sa podiel Bratislavského kraja zvýšil z necelých 70 %, čo zodpovedá takmer 30 mld. € z celkových 42 mld. €. Výraznejší nárast podielu PZI bol zaznamenaný v Žilinskom kraji, najmä v súvislosti s lokalizáciou juhokórejskej automobilky Kia Motors Slovakia. Na rovnakej úrovni sa držia Trenčiansky a Banskobystrický kraj. V prípade ostatných krajov však došlo k poklesu podielu PZI na celkovom stave PZI na Slovensku. V najhoršej situácii je stále Prešovský kraj s PZI na úrovni menej než 0,5 mld. €. 

Najvýznamnejší zahraniční investori v meste Prešov a jeho blízkom okolí:

Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. – USA – www.lear.com
ZVL Auto, s.r.o. Prešov – Taliansko – www.zvlauto.sk
KRONOSPAN SK, s.r.o. Prešov – Cyprus – www.kronospan.sk
Gemor Fashion, s.r.o. Prešov - Holandsko
CEMM THOME SK, spol. s r.o – Francúzsko - www.cemmthome.com
Glunz & Jensen s.r.o. - Dánsko – www.glunz-jensen.com
Linak Slovakia s.r.o. – Dánsko – www.linak.com
FRANZ KAHL SLOVAKIA s.r.o. - Nemecko – www.franzkahl.sk
Pivovar Šariš – Rakúsko – www.pivovarytopvar.sk
BETATEX, s.r.o. Prešov - Belgicko
SPINEA, s.r.o. Prešov – Luxembursko – www.spinea.sk
MKW s.r.o. – Rakúsko - www.mkw.sk
Manitowoc Crane Group Slovakia, s.r.o. – USA- www.manitowoc.com
Artweger - Rakúsko – www.artweger.sk


Zverejnil: Administrator 3.7.2009 10:13
Aktualizoval: RNDr. Ivana Malinovská, PhD. 28.4.2016 08:07 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.