Školy na území mesta Prešov

Vzdelávanie je neoddeliteľnou a v dnešnom konkurenčnom prostredí neodmysliteľnou súčasťou osobnostného rozvoja človeka do budúcnosti. 

V meste Prešov sa nachádza 33 materských škôl (z toho 20 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta), 20 základných škôl (z toho 13 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta). 

Stredné školstvo je zastúpené 41 školami (28 stredných odborných škôl (z toho 19 štátnych, 1 cirkevná, 8 súkromných), 3 spojené školy, 10 gymnázií (4 štátne, 2 súkromné a 4 cirkevné, z toho 3 sú zároveň osemročnými gymnáziami). 

Prešov nepochybne predstavuje centrum vysokoškolského vzdelávania v regióne severovýchodného Slovenska. Je sídlom Prešovskej univerzity v Prešove a jej 8 fakúlt (Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu, Fakulta zdravotníckych odborov). V Prešove má svoje sídlo aj Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove, svoje zastúpenie má aj Technická univerzita v Košiciach (Fakulta výrobných technológií), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove) a Katolícka univerzita v Ružomberku.

 

Prílohy

Aktualizoval: RNDr. Ivana Malinovská, PhD. 29.4.2016 13:18
presov.vadium.sk