Bod 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 21.7.2009 12:02
presov.vadium.sk