Bod 7. Východiská riešenia problematiky správy nájomných bytov

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 21.7.2009 12:05
presov.vadium.sk