Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Aktualizoval: Administrator 2.9.2009 16:09
presov.vadium.sk