Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o malometrážny byt

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Anna Šuliková, tel. 051/3100567
K vybaveniu potrebujete:
- občiansky preukaz
- potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom
- potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok a čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom (potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti alebo daňové priznanie)
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov
Upozornenie:
pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa/žiadateľov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 4.8.2009 14:44
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 25.3.2015 15:21 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.