Bod 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok správcu PKO Prešov

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

K tomuto bodu rokovania existuje video záznam

 

Prílohy

presov.vadium.sk