Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu rokovania Komisie Mestského zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 03.11.2009

Zasadnutie komisie finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií sa uskutočnilo

3. novembra 2009 – utorok – o 14.30 hodine

v miestnosti vedúcej finančného odboru s týmto programom:

1. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. -III. štvrťrok 2009 a návrh rozpočtových opatrení č. 7 (bude doručená mailovou poštou zajtra, t.j. 29.10.2009).

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ... /2009, ktorým
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.

3. Návrh koncepcie financovania podpory mládežníckeho športu od roku 2010.

4. Informatívna správa o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov.

5. Návrh na podanie projektu „Elektronizácia služieb krajského mesta Prešov“.

6. List z OSMM - Žiadosť o úhradu nezaplatených mesačných platieb nájomcov
v domoch v 100% vlastníctve mesta Prešov.

7. Návrh na odpredaj nebytových priestorov v bytových domoch a pozemkov
zastavaných týmito stavbami vo vlastníctve mesta Prešov na rok 2010.

8. Dôvod nepredloženia materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Prešov“.

9. Rôzne.


Zverejnil: Boris Gleza, JUDr. 27.11.2009 11:28
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.