Bod 5 Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. -III. štvrťrok 2009 a návrh rozpočtových opatrení č. 7

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existujú zvukové záznamy

stiahnuť tento zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

presov.vadium.sk