Údaje o dochádzke poslancov MsZ na XLII. RZ MsZ, 7.12.2009

Prílohy

presov.vadium.sk