Zápisnica z XLII. RZ MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.12.2009

Prílohy

presov.vadium.sk